Utställning på Glesbygdskollektivet (2018) – Se små frön