Logotyp målad med mat till ekologiska odlingen Gröna bruk

Logotyp till det KRAV-märkta småjordbruket Gröna bruk som drivs av Linda och Fredrik. Tanken var att göra en logotyp skapad av färger från grödorna de odlar och säljer (både KRAV-odling och vildplockat). Resultatet blev ”rovan”, en gröda de odlar och säljer mycket av.

Loggan är skapad med egentillverkade färger av gula lökskal och blåbär, samt bearbetad i Illustrator.