Volym: Elevutställning inspirerar

Om det pågående virusutbrotten har med miljöförstöring att göra så berörs virustemat indirekt i Tove Gulliksson installationer. Ansvarsutdelning pågår handlar om de 23 000 tunnor med kvicksilverhaltig katalysatormassa som dumpades i Sundsvallsbukten på 1950- och 60-talen av olika industriföretag.

Läs hela artikeln i Volym här.