Utställning på C:nen i Östersund (2020) – Se små frön