Nyhamnsfabriken (akryl)

Jag gjorde några testmålningar inför projektet Lyssna på landsbygderna. Akryl var min favoritteknik innan jag började ställa om konstnärskapet och enbart försöka måla giftfritt. Målningen föreställer fabriken i Nyhamn som just nu genomgår en marksanering efter att ett flertal kemiska industrier verkat där.

Målningen är såld till privatperson.

Processbilder