Platsbesök vid saneringen av Nyviks gamla sågverk 2022

Våren 2022 fick jag i egenskap av privatperson och konstnär följa med vid ett branchbesök för marksanerare på saneringen av ett gammalt sågverk på Alnö. Där har impregnering av virke genom doppning skett vilket är mycket giftigt. Dessutom har marken på området rasat längs en lång strandsträcka vilket försvårat saneringen.

En häftig sak som hände när guiden berättade att de utöver dioxiner också sanerar invasiva arter men har problem att göra sig av med dem så klev Korstaverket fram och sa att de kan ta hand om invasiva arter och förbränna dem, så länge de fraktas dit på riktigt vis.

Besöket gav nya kontakter och nätverk med Sundsvalls kommun och Länsstyrelsen i Västernorrland.