Debatt: Bidra till ekosystemens hållbarhet – värna vår trollskog

Minns du trollskogen från din barndom? Känslan av att gå i en storskog. Artrik och mystisk. Att gå i urskog är som att vandra bland mäktiga gamla varelser som vittnar om århundraden bakåt i tiden. Ekosystemet är så sammanlänkat att den ena knotiga tallen håller den andra uråldriga svampens mycel tätt mellan rötterna. Orörda av vår väldigt mänskliga önskan att skapa reda i kaoset och ”städa upp” i skogen. Fallna giganter kan ha okända arter som bara lever på 500-åriga furors bark. Djuptiden svindlar, och samtidigt finns många helt nyfödda här. Födsel, dödsel, gödsel.

Endast 0,3 procent av den skogstäckta ytan i Sverige är urskog, och återfinns mestadels i nationalparker och som fjällnära skogar…

Läs hela debattexten i Sundsvalls Tidning